top of page

2020 PR Trendleri2019’u geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde, çoğu marka için hem yılı kapatma hem de önümüzdeki yıla hazırlanma dönemi. Bir sonraki yıla güçlü ve iyi hazırlanabilmek için gün be gün değişen dünyada ortaya çıkan ve çıkacak olan trendleri takip etmek çok önemli. Trendler, önceki yıldan öğrenilenler, dünyanın gittiği yön gibi faktörler ışığında ortaya çıkıyor. Bakalım önümüzdeki yıl bizi neler bekliyor?


Veri önem kazanıyor


Neredeyse tüm hayatın dijitalleştiği, çevirimiçi dünyanın hayatımızın merkezine oturduğu günümüzde, iletişimciler için veriyi yorumlamanın önemi gün geçtikçe artıyor. Neredeyse iki hafta sonra adım atacağımız 2020 yılında ise iletişim ve pazarlama dünyasında veri ve veri yorumlamak neredeyse işin merkezine oturacak.


Gelişen, değişen iletişim olanakları ve kanalları ile birlikte tüketici de daha seçici olmaya başladı. Bu sebeple, yeni yılda pr çalışmalarının önceki yıllara göre çok daha akıllıca ve ilgi çekici olarak kurgulanması gerekecek. 2020 yılında derinlemesine çalışılarak hazırlanmış bilgiler ışığında kurgulanan ve uygulanan pr kampanyaları öne çıkacak. Bununla birlikte 2020’de pr dünyası özellikle niş kitleleri hedefleyen kampanyalara sahne olacak.


Duygular ve insan başrolde


Her geçen gün teknoloji ve algoritmaların daha etkili olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bu yeni dünyada, etkili ve anlamlı bir iletişim için duygudan beslenen ve insan odaklı pr stratejileri başarılı olacak. Bu doğrultuda, 2020 yılında halkla ilişkiler çalışmaları kapsamında daha çok anlam ve duygu içeren, insanların bağ kurabileceği işler ortaya koyulması gerekiyor. Bununla birlikte, 2020 yılında, dijital detoksa yönelecek olan tüketiciler için, pr çalışmaları kapsamında daha sonuç odaklı işler öne çıkacak. PR ajansları, hedef kitlenin bağ kurabileceği ve yoğun ilgi duyacağı içerikler üretebilen içerik ve dijital pazarlama stratejisi uzmanları ile çalışmaya yönelecekler.


Doğruluk, şeffalık ve orijinalliğin önemi artıyor


Sunulan bilgi ve kaynak çeşitliliği arttıkça insanlar, markalardan daha tutarlı, şeffaf ve doğru içerikler üretmesini bekliyor. Yani 2020 yılında dürüst ve doğru içerik her zamankinden daha fazla ilgi çekecek. Bu doğrultuda, hedef kitle ile bir güven ilişkisi oluşturmak isteyen halkla ilişkiler uzmanları, sunulan içerik ve bilgilerin doğruluğunun yanı sıra, markayı ve marka kimliğini tutarlı bir şekilde anlatan mesajlar vermesi üzerine yoğunlaşacak. Kısaca özetlemek gerekirse, 2020 yılında bir markanın ve iletişiminin başarısında güven unsuru başrolde olacak.


Hikaye anlatımının yükselişi


Geçtiğimiz bir kaç yıl, basın bültenleri için zorlu bir dönem oldu diyebiliriz. Gazeteciler hemen hemen her gün basın bülteni yağmuruna tutuluyor. Marka ve ürün çeşitliliği arttıkça gönderilen basın bülteni sayısı da aynı oranda artıyor haliyle. Böylelikle her geçen gün gazetecilerin bir basın bültenini okumaya ayırdığı zaman da mecburen azalıyor. Kimisine en fazla 1 dakika ayırabilirken kimisi ne yazık ki daha açılmadan çöp kutusunu boyluyor. Bilgi ve haber akışı hızlandıkça gazetecilerin üzerindeki baskı da aynı oranda artıyor. Dolayısıyla, gazeteciler artık hikayesini iyi anlatan, ilgi çekici, haber niteliğinde ve yayınlamaya hazır içerikleri tercih ediyorlar. Kısacası, 2020 yılında etkili hikaye anlatan ve doğru yöntemlerle doğru kişilere dağıtılan basın bültenleri etkili olacak.


Daha fazla etkileşim


Tüketici, artık iletişimde yalnızca tek taraflı bilgi aldıkları içeriklere yakınlık duymuyor. Bağ kurabildiği, etkileşimde bulunabildiği ve bir şekilde kendini bir parçası hissedebileceği içerikleri daha çok tüketiyor ve daha çok görmek istiyor. Etkileşime dayalı içeriklerle tüketicilerin marka sadakatini sağlamak çok daha mümkün olacak gibi görünüyor.

Uzmanlaşma önem kazanıyor


Tüketicinin, pazarlama ve pr konusunda seçiciliği arttıkça, halkla ilişkiler uzmanlarının üzerindeki baskı da arttı. Bu doğrultuda marka ya da kurumlar için pr çalışmaları için iş ortağı seçiminde uzmanlık alanı daha da önem kazanıyor. 2020 yılında ajanslar, yaratıcılıklarını maksimum seviyede ortaya koyabilmek için müşterilerinin sektörlerine ve uzmanlıklarına daha fazla yoğunlaşacak. Bu uzmanlaşmayla doğru orantılı olarak pr çalışmalarının pazarlama kampanyalarında ve stratejik karar almadaki önemi de artacak. Pr ajans ve departmanlarının karar alma süreçlerinde daha aktif rol almaları ise markaların en doğru ve en stratejik hamleleri yapmasına katkı sağlayacak.


PR, stratejik pazarlama kampanyalarında ön plana çıkıyor


Spesifik alanlara yoğunlaşıp uzmanlaşan PR ajanslarının, pazarlamada artan rolü bazı dengeleri değiştirecek. Birçok kurum, pazarlama ve pr’ı ayrı tutsa da, artık pr, markaların pazarlama stratejilerinde daha etkin bir bir rol oynayacak. Önceki yıllarda pazarlama departmanları strateji ve kampanyaları oluşturduktan sonra pr uzmanlarını ancak işi duyurma kısmına dahil ediyorlardı. Kısacası, çoğu zaman stratejiyi kurup, bu strateji doğrultusunda kampanyayı hazırlayıp, pr uzmanlarının maksimum erişimi sağlamasını bekliyorlardı. Ancak artık sistem değişiyor. Artık pr uzmanları da işin başından itibaren aktif rol alacak. 2020’de göreceğimiz en önemli iletişim trendlerinden birinin pr ve pazarlama ekiplerinin daha fazla birlikte çalışması, bilgi ve tecrübelerini daha fazla bir araya getirmeleri olacağını söyleyebiliriz.

Ajans ortaklıkları


Her ajans, uzmanlıkları ve yetkinlikleri ile müşteriye farklı bir şey sunar. Öte yandan hepimizin bildiği gibi bir ajansın her konuda ve alanda en iyi olması mümkün değil. Mesela menüsünde dünyanın her mutfağından yemek çeşitlerine yer veren restoranları ele alalım. Bir şefin, bir restoranın her mutfaktan yemeği gerçekten olması gerektiği gibi ve lezzetli yapmasının mümkün olmadığı gibi bir ajansın da her konu ve sektörde aynı uzmanlığa ve yetkinliğe sahip olamayacağını düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda geniş kapsamlı ve çok yönlü bir kampanya söz konusu olduğunda markanın birlikte yol aldığı ajansın da yetersiz kaldığı noktalar olabilir. Bu çok da doğaldır. Bu doğrultuda 2020 yılında, özellikle de büyük ölçekli, çok yönlü kampanyaların çalışmaları kapsamında ajansların stratejik ortaklıkları öne çıkacak. Böylelikle, stratejik ortaklıklar kuran ajanslar daha zorlu projeleri üstlenebilecek. Bu ortaklıklar sayesinde her ajans kendi güçlü yanlarını ortaya koyarak kampanyanın başarısını maksimize etmiş olacak.

Podcastlerin yükselişi devam ediyor


2019 yılında önem kazanan podcastler, 2020 yılında da yükselişe devam edecek. Bilgi ve eğlenceyi bir arada vaat eden podcastler, 2020 yılında da çokça tüketilecek ve podcast dünyasında daha fazla ve çeşitli içerik üreticisi ortaya çıkacak. Bu doğrultuda podcastler pr çalışmalarında da önemli bir yere sahip olacak.


Comments


bottom of page